«

»

Print this Įrašas

Kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų egzaminavimas

Programa

Kas gali būti asmeniu, vadovaujančiu licencijuojamai kelių transporto veiklai? 

Asmeniu, vadovaujančiu licencijuojamai kelių transporto veiklai, gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs profesinės kompetencijos egzaminą.

Kur kreiptis dėl egzamino?

Asmenys, vadovaujantys licencijuojamai kelių transporto veiklai, egzaminuojami Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje.

Inspekcijos skyrių adresai ir telefonai:
Saugaus eismo skyriaus – Vilnius, Švitrigailos g. 42/31, tel. (8~5) 278 56 21, 278 56 23
Kauno skyriaus – Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. (8~37) 22 95 51
Klaipėdos skyriaus – Klaipėda, Pilies g. 12, tel. (8~46) 41 24 72
Panevėžio skyriaus – Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. (8~45) 43 07 07
Šiaulių skyriaus – Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. (8~41) 54 22 21

Kada vyksta egzaminas?

 • Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
 • Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
 • Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį.

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja penkerius metus.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo išduodamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo užregistravimo.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinė kompetencijos pažymėjimo lišduodamas senojo pažymėjimo galiojimo laikui.

Kokius dokumentus pateikti prieš egzaminą?

 • nustatytos formos prašymą ( 33.0 kb )  laikyti egzaminą, užpildytą pagal pateiktų dokumentų duomenis
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją

 • dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos ( 50.5 kb )  už asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymą, sumokėjimą (mokėjimo pavedimą su banko žyma, kvito originalą)

Asmenys, pageidaujantys laikyti egzaminus, nustatytos formos prašymus ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti iš anksto, bet ne vėliau kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Atvykę į egzaminą, egzaminuojamieji privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip vyksta egzaminas?

Egzaminai laikomi pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis ir skirstomi taip:

 • pagrindinės dalies egzaminas

 • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais egzaminas

 • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais egzaminas

 • krovinių vežimo vidaus maršrutais egzaminas

 • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais egzaminas

Egzaminuojamasis gali laikyti vienos ar kelių licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšių, nurodytų anksčiau, egzaminą vienu metu. Egzaminui skiriama ne daugiau kaip 4 val.

Kompetencijos egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės ir papildomos (-ų), žinių atnaujinimo egzaminas – iš papildomos (-ų) dalies (-ių).

Egzamino bilietą sudaro:

 • 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;

 • 25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei asmuo jau buvo išlaikęs kompetencijos egzaminą ir turi pažymėjimą, tačiau pageidauja tokį egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

Egzaminas laikomas raštu pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą.

Asmuo laikomas išlaikiusiu egzaminą, kai:

 • teisingai atsako į ne mažiau kaip 10 atsakymų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 atsakymų iš atitinkamos papildomos dalies laikant kompetencijos egzaminą

 • teisingai atsako į ne mažiau kaip 17 atsakymų iš atitinkamos papildomos dalies, laikant žinių atnaujinimo egzaminą

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, laikoma, kad asmuo egzamino neišlaikė, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja 1 metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Pažymėjimų išdavimas

Egzaminuojamajam, išlaikiusiam profesinės kompetencijos ar žinių atnaujinimo egzaminą, atitinkamas Inspekcijos skyrius 5 metams išduoda pažymėjimą (pateikus dokumentą, patvirtinantį valstybės rinkliavos ( 50.5 kb )  sumokėjimą už pažymėjimą), kuriame nurodoma, kokiai licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovauti jis turi reikiamą kompetenciją.

Teisinis reglamentavimas

Egzaminavimas vykdomas pagal Asmenų, vadovaujančių licencijuotai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario mėn. 13 d. Nr. 3-124   (Žin., 2012-02-18, Nr. 22-1016)

Rekomenduojamos literatūros sąrašas

V1 (Pagrindinė egzamino dalis)
V2 (Keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais egzaminas
V3(Keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais egzaminas)
V4 (Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais egzaminas)
V5 (Krovinių vežimo vidaus maršrutais egzaminas)

„Linavos“ mokymo centras kviečia Jus į mokymo kursus, kurių metu kompetetingi dėstytojai padės pasirengti profesinės kvalifikacijos egzaminui. Registracija išankstinė telefonu Vilniuje 274-00-97, 8-611-24413, faksu 2784295 arba el. paštu mc@linava.lt

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/cpc/