«

»

Print this Įrašas

Kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų egzaminavimas

Programa

Kas gali būti asmeniu, vadovaujančiu licencijuojamai kelių transporto veiklai? 

Asmeniu, vadovaujančiu licencijuojamai kelių transporto veiklai, gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikęs profesinės kompetencijos egzaminą.

Kur kreiptis dėl egzamino?

KONTAKTINIAI DUOMENYS

     Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius (Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. (8 5)  278 5624, (8 5)  278 5639;  vilnius.vkti@vkti.gov.lt);
Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius (Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. (8 37)  20 89 84, (8 37)  22 45 23;  kaunas.vkti@vkti.gov.lt);
Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius (Klaipėda, Pilies g. 12, tel. (8 46)  31 05 26, (8 46)  31 05 22;  klaipeda.vkti@vkti.gov.lt);
Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyrius (Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. (8 45)  57 14 51, (8 45)  43 38 93;  panevezys.vkti@vkti.gov.lt);
Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje (Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. (8 41) 50 25 34, (8 5)  54 22 32;  siauliai.vkti@vkti.gov.lt).

 Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, turi pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą); egzamino dieną atvykęs į Inspekciją asmuo privalo su savimi turėti ir egzaminuotojui pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Asmuo, praradęs, sugadinęs pažymėjimą ar kurio asmens duomenys pasikeitė, taip pat norintis terminuoto galiojimo pažymėjimą pakeisti į neterminuoto galiojimo, turi pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą).

     Pastabos:
     1. Prašymai pildomi pagal Prašymo laikyti transporto vadybininkų egzaminą ir (arba) išduoti profesinės kompetencijos pažymėjimą pildymo rekomendacijas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2B-263 (Informaciniai pranešimai, 2012, 52-484).
2. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas įgaliojus kitą asmenį, prie prašymo pridedamos skenuotos reikiamų dokumentų kopijos.
3. Kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu, prie prašymo pridedamos reikiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos.

TERMINAI

     Prašymas laikyti egzaminą ir dokumentai teikiami ne vėliau  kaip vieną dieną prieš egzaminą.

Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:

 

Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą ketvirtadienį;
Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje  – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį.

Jei egzamino ir švenčių dienos sutampa, egzaminuojama pirmą darbo dieną po švenčių.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas išduodamas sėkmingai išlaikius egzaminą.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.
Profesinės kompetencijos pažymėjimas vietoj turėto profesinės kompetencijos pažymėjimo išduodamas per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo.

Kaip vyksta egzaminas?

Egzaminai laikomi pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis ir skirstomi taip:

Egzaminuojamasis gali laikyti vienos ar kelių licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšių, nurodytų anksčiau, egzaminą vienu metu. Egzaminui skiriama ne daugiau kaip 4 val.

Laikantiems transporto vadybininkų egzaminą į egzamino bilietą įtraukiama:

  • 20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų  skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;
  • 25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei egzaminuojamasis jau buvo išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą ir turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau pageidauja egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

     Asmenys, kurių profesinės kompetencijos pažymėjimo galiojimas baigėsi iki 2012 m. vasario 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymui Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 22-1016), laiko egzaminą tik iš papildomos dalies. Egzamino bilietą sudaro 20 klausimų iš atitinkamos papildomos dalies.

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu, pažymint vieną teisingą (iš kelių pateiktų atsakymo variantų) egzamino bilieto klausimo atsakymą. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

     Asmuo išlaiko egzaminą, jei laikydamas transporto vadybininkų egzaminą teisingai atsako į ne mažiau kaip 15 klausimų iš pagrindinės dalies ir ne mažiau kaip į 20 arba 16 atitinkamos papildomos dalies klausimų, kai papildomos dalies bilietą sudaro atitinkamai 25 arba 20 klausimų.

     Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai arba išklausius mokymo kursus. Temos, iš kurių egzamino metu tikrinamos žinios, yra nustatytos Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 3-124.

 

REGISTRUOTIS Į EGZAMINĄ INTERNETU

 

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

     Profesinės kompetencijos pažymėjimas gali būti išduodamas:

-asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie  Susisiekimo ministerijos (asmuo, atsiimdamas profesinės kompetencijos pažymėjimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimą));
-paštu.

Inspekcijos nuo 2014-01-02 išduodamo profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

VALSTYBĖS RINKLIAVA

     Nustatyta valstybės rinkliava:

  • Už pagrindinės dalies egzaminą – 14 Eur.
  • Už papildomos dalies egzaminą – 14 Eur.
  • Už pažymėjimo išdavimą – 1,4 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Įmonės kodas – 188659752.


Sąskaitos Nr.:
LT24 7300 0101 1239 4300 (  Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);
LT12 2140 0300 0268 0220 (Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);
LT74 4010 0510 0132 4763 (AB DNB bankas; banko kodas – 40100);
LT32 7180 0000 0014 1038 (Akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);
LT05 7044 0600 0788 7175 (AB SEB bankas; banko kodas – 70440);
LT74 7400 0000 0872 3870 (Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

LT42 7230 0000 0012 0025 (uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300).

Mokėjimo paskirtis – valstybės rinkliava (nurodant konkrečią paslaugą ir kiekį).
Įmokos kodas – 5746

 

Teisinis reglamentavimas

Egzaminavimas vykdomas pagal Asmenų, vadovaujančių licencijuotai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino nuostatų patvirtinimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario mėn. 13 d. Nr. 3-124   (Žin., 2012-02-18, Nr. 22-1016)

Rekomenduojamos literatūros sąrašas

 Rekomenduojami teisės aktai ir kita literatūra, iš kurios sudaromi egzamino testų klausimai, pateikiama rekomenduojamos literatūros sąraše, kurį galima rasti čia.

„Linavos“ mokymo centras kviečia Jus į mokymo kursus, kurių metu kompetetingi dėstytojai padės pasirengti profesinės kvalifikacijos egzaminui.

Registracija išankstinė telefonu Vilniuje 274-00-97, 8-611-24413, faksu 2100854 arba el. paštu mc@linava.lt

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/cpc/