Print this Puslapis

Vairuotojų profesinis mokymas ( 95 kodas)

Kam privalomas „95 kodas“

Nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. visose 27 Europos Sąjungos valstybėse, įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, reglamentuojančios vairuotojų, vežančių krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, pradinės kvalifikacijos įgijimą bei jų periodinio mokymo tvarką.

Reglamentuota:

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392291

 

Viešoji įstaiga „LINAVOS“ mokymo centras vykdo tik krovininio transporto vairuotojų periodinius profesinius mokymo kursus.

 

Motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai:

Kam privalomi pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursai?

  • Asmenims, norintiems vežti keleivius D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2008 m. rugsėjo 10 d.
  • Asmenims, norintiems vežti krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų kelių transporto priemonėmis ir įgiję šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą po 2009 m. rugsėjo 10 d.

Minimalus amžius ir sąlygos siekiant  įgyti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones.

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones keleiviams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo amžius

nuo 18 metų

nuo 21 metų ir daugiau

D1, D1E

280 val. (teorija) ir 20 val.   (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val.   (praktinis vairavimas)

D, DE

280 val. (teorija) ir 20 val.   (praktinis vairavimas)*

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

 

Vairuotojo amžius ir vairuotojo mokymosi trukmė, siekiant vairuoti konkrečios kategorijos transporto priemones kroviniams vežti, yra tokie:

Transporto priemonių kategorija

Vairuotojo   amžius

                  nuo 18  metų

nuo 21 metų ir daugiau

C1, C1E

140 val. (teorija) ir 10 val.   (praktinis vairavimas)

C, CE

280 val. (teorija) ir 20 val.   (praktinis vairavimas)

140 val. (teorija) ir 10 val.   (praktinis vairavimas)

 

 Profesinės kvalifikacijos praplėtimo mokymo kursai:

Kai vairuotojai turi kvalifikacijos pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba vežti keleivius, ir nori atitinkamai įgyti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius arba vežti krovinius, turi baigti atitinkamos srities mokymo kursą, kurį sudaro:

Transporto priemonių kategorija, į   kurią persikvalifikuojama

Vairuotojo amžius

nuo 18 metų

nuo 21 metų ir daugiau

D1, D1E

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis   vairavimas)

35 val. (teorija) ir 2,5 val.   (praktinis vairavimas)

D, DE

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis   vairavimas)*

C1, C1E

35 val. (teorija) ir 2,5 val.   (praktinis vairavimas)

C, CE

70 val. (teorija) ir 5 val. (praktinis   vairavimas)

35 val. (teorija) ir 2,5 val.   (praktinis vairavimas)

*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

 

 Kvalifikacijos tobulinimo (periodinio mokymo) kursai taikomi:

 

Vairuotojams, įgijusiems D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d.

Vairuotojams, įgijusiems C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d.

Po 5 metų baigus pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursus.

Profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursai trunka 35 akademines valandas. Mokymo kursus sudaro  5 dalys po 7 ak.val., ir gali būti pertraukiamas.

 

Nuo kada privaloma būti baigus profesinio mokymo kursus?

Nuo 2013 m. rugsėjo 10 d. visi autobusų vairuotojai,

Nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. visi krovininių automobilių vairuotojai.

Kas 5 metus po kiekvieno periodinio mokymo ar pradinės profesinės kvalifikacijos mokymo kursų baigimo.

 

 Kaip pasitikrinti ar turiu teisę vairuoti komercinę transporto priemonę ir gauti už tai atlygį?

 

 

 

Įrašas „95 ir data“ vairuotojo pažymėjimo 12 skiltyje, patvirtina, kad šis vairuotojas yra baigęs profesinius kvalifikacinius mokymo kursus ir pažymėjimas galioja iki  17.d. 09 mėn. 2020 metų.

 

Mokymo centras kviečia visus krovininio transporto vairuotojus į periodinius profesinius mokymo kursus. Žinios ir mokslas niekam nekenkia, o ir kartojimas – mokslų motina.

Registracija į mokymo kursus:        Mokymo kursai

 

Permanent link to this article: http://lmc.linava.lt/vairuotoju-profesinis-mokymas-95-kodas/