Mokymų tikslai ir rezultatai

Šie rizikų valdymo mokymai skirti transporto įmonių darbuotojams, siekiantiems pagerinti savo rizikų valdymo kompetencijas ir efektyviau jas taikyti savo darbe. Jie padės įmonėms inventorizuoti su rizikomis susijusius prioritetus, įvertinti, kurios rizikos įmonėje yra pakankamai valdomos, o kurių identifikavimui ir valdymui reikėtų skirti didesnį dėmesį, bei sumažinti galimus įmonės nuostolius.

Šių mokymų metu dalyviai:
 Susipažins su rizikų valdymo proceso modeliu.
 Taikys rizikų valdymo įrankius.
 Atliks konkrečių rizikų analizę.
 Geriau supras, kaip jie gali prisisėti prie brandesnio rizikų valdymo savo įmonėje.

Rizikų valdymo svarba

Įmonės skiria daug dėmesio vairuotojų mokymams, tačiau vien to nepakanka esmingai sumažinti rizikų lygį (Wall Streed Journal, 2009). Pasaulinių transporto įmonių vadovų apklausos atskleidžia, kad tai tik viena iš 50 jų įvardijamų didžiausių rizikų (Wilis Towers Watson Transportation Risk Index, 2016). Tyrimai rodo, kad rizikų valdymo brandos pagerinimas ženkliai prisideda prie įmonės vertės padidėjimo (Journal of Risk Insurance, 2014).

Lektorius

Konsultantas dr. S. Šimkonis, turintis daugiau nei 20 metų projektų, programų ir portfelių valdymo patirties, Project Management Professional (PMP), PRINCE2 Practitioner ir IPMA-A projektų valdymo sertifikatus, o nuo 2014 m. paskirtas IPMA pirmuoju vertintoju Lietuvoje sertifikuojant įvairaus lygmens (A, B, C, D) projektų vadovus. Jis buvo rizikų valdymo vadovu Euro įvedimo programoje, paslaugų perkėlimo programoje ir užtikrino proaktyvų rizikų valdymą daugelyje projektų. Šiuo metu dirba Projektų portfelio vadovu Swedbank.

Seminaro trukmė: 8 val.
Dalyvio mokestis: asociacijos “LINAVA” nariams – 180 Eur (su PVM), ne nariams – 190 Eur (su PVM).
Vieta: „LINAVOS“ mokymo centras, Jankiškių g. 41, Vilnius

Registruotis galite el. paštu mc@linava.lt arba tel: +370-611-24413, +370-5-2740097