95 kodas – tai vairuotojų, vežančių krovinius ir (ar) keleivius, pradinė profesinė kvalifikacija ir periodinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

Vairuotojų reikalavimą dėl pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo bei periodinio šios kvalifikacijos tobulinimo nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB.

Kokių kategorijų vairuotojai privalo įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją?

  • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai, vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti nuo 2009 m. rugsėjo 10 d.
  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai, vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.


Kokių kategorijų vairuotojai privalo išklausyti 95 kodo periodinį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą?

  • C1, C1E, C, CE kategorijų vairuotojai, vežantys krovinius ir įgiję teisę vairuoti iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
  • D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai, vežantys keleivius ir įgiję teisę vairuoti iki 2008 m. rugsėjo 10 d.
  • visi  C1, C1E, C, CE ir D1, D1E, D, DE kategorijų vairuotojai periodiškai kas 5 metus.

Ko mokoma 95 kodo kursuose?

Vairuotojai kursuose mokomi pagal nustatytas ir patvirtintas mokymo programas. Svarbiausios mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir kt.

Ar vairuotojui reikia keisti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują, jei, išklausius 95 kodo kursus, mokymo įstaiga išdavė pažymėjimą, kuriuo patvirtinama pradinė profesinė kvalifikacija ar periodinis kvalifikacijos tobulinimas?

Vairuotojui, įgijusiam pradinę profesinę kvalifikaciją ar išklausiusiam periodinio kvalifikacijos tobulinimo kursą reikės pakeisi galiojantį Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują. Vairuotojas valstybės įmonei „Regitra“ turės pateikti mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama įgyta pradinė profesinė kvalifikacija arba periodinis kvalifikacijos tobulinimas, pagal kurį valstybės įmonė „Regitra“ nustatyta tvarka vairuotojo pažymėjime prie atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja.

 Ar 95 kodo reikalavimai taikomi ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti vairuotojais Lietuvos įmonėse?

Taip, tokie patys reikalavimai dėl 95 kodo taikomi ir ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti Lietuvos įmonėse.

Koks dokumentas patvirtina, kad ne Europos Sąjungos pilietis, kuris įdarbintas vairuotoju Lietuvos įmonėje, turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją?

Tai patvirtina vairuotojo liudijime esantis įrašas (Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija). Kai vairuotojas, ne Europos Sąjungos valstybių pilietis, įgyja Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija, įrašomi į šiuos pažymėjimus, įrašoma į vairuotojo pažymėjimą.

Daugiau informacijos ir registracija el. paštu mc@linava.lt, tel.  +370 611 24413, +370 5 2740097

Artimiausi renginiai…