95 kodas – tai vairuotojų, vežančių krovinius ir (ar) keleivius, pradinė profesinė kvalifikacija ir periodinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

Ar vairuotojui reikia keisti Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują, jei, išklausius 95 kodo kursus, mokymo įstaiga išdavė pažymėjimą, kuriuo patvirtinama pradinė profesinė kvalifikacija ar periodinis kvalifikacijos tobulinimas?
Vairuotojui, įgijusiam pradinę profesinę kvalifikaciją ar išklausiusiam periodinio kvalifikacijos tobulinimo kursą reikės pakeisti galiojantį Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą į naują. Vairuotojas valstybės įmonei „Regitra“ turės pateikti mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, kuriuo patvirtinama įgyta pradinė profesinė kvalifikacija arba periodinis kvalifikacijos tobulinimas, pagal kurį valstybės įmonė „Regitra“ nustatyta tvarka vairuotojo pažymėjime prie atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) įrašys Europos  Bendrijos  kodą (95) ir datą, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja.

Ar 95 kodo reikalavimai taikomi ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti vairuotojais Lietuvos įmonėse?
Taip, tokie patys reikalavimai dėl 95 kodo taikomi ir ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti Lietuvos įmonėse.

Koks dokumentas patvirtina, kad ne Europos Sąjungos pilietis, kuris įdarbintas vairuotoju Lietuvos įmonėje, turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją?
Tai patvirtina vairuotojo liudijime esantis įrašas (Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija). Kai vairuotojas, ne Europos Sąjungos valstybių pilietis, įgyja Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, Europos Bendrijos kodas (95) ir data, iki kurios galioja profesinė kvalifikacija, įrašomi į šiuos pažymėjimus, įrašoma į vairuotojo pažymėjimą.

“LINAVOS” mokymo centre “95 kodo” periodiniai mokymai vyksta kiekvieną savaitę. Dalyvio mokestis – 50 Eur.

Daugiau informacijos ir registracija el. paštu mc@linava.lt, tel.  +370 611 24413, +370 5 2740097