Atstovavimas įmonėms Nyderlanduose

Atstovavimas įmonėms Nyderlanduose

„Linavos“ mokymo centras atstovauja įmonėms Nyderlanduose, vykdant Nyderlandų Karalystės 2016 m. birželio mėn. 1 d. įstatymo „STB-2016 -219“, kuriuo nustatomos komandiruojamų darbuotojų įdarbinimo sąlygos Nyderlanduose, reikalavimus. Komandiruojamais darbuotojais...

PVM ir akcizo grąžinimas

PVM ir akcizo grąžinimas

„Linavos“ mokymo centras visoms Lietuvos transporto įmonėms padeda susigrąžinti PVM ir akcizo mokesčius už užsienyje patirtas išlaidas, susijusias su krovinių ir keleivių pervežimu. PVM grąžinimas Visas sumokėtas PVM grąžinamas už išlaidas degalams ir kelių mokesčiams...

Vairuotojų testavimo paslauga

Vairuotojų testavimo paslauga

Ilgametė „Linavos“ patirtis rodo, kad pagrindinė transporto įmonių patiriamų nuostolių priežastis – nepakankama vairuotojų profesinė kvalifikacija. Jei jūs darbinate vairuotojus iš trečių šalių ir nesate tikri dėl kandidato įgūdžių, siūlome Jums vairuotojų testavimo...

Įmonių atstovavimas Prancūzijoje

Įmonių atstovavimas Prancūzijoje

„Linavos“ mokymo centras teikia atstovavimo Prancūzijoje paslaugą Lietuvos ir kitų šalių transporto įmonėms, vykdant Prancūzijos 2016 m. balandžio 7 d. dekreto Nr. 2016-418 nuostatas dėl kelių transporto darbuotojų komandiravimo Prancūzijoje (Loi Macron). Savo...

Įmonių atstovavimas Italijoje

Įmonių atstovavimas Italijoje

Nuo 2016 m. gruodžio 26 d. Italijoje įsigaliojo 2016 m. liepos 17 d. Dekretas, numatantis prievoles į Italiją darbuotojus komandiruojančioms įmonėms. Kelių transporto atveju šis Dekretas taikomas visais kabotažinių pervežimų atvejais, apie kuriuos kalbama 2009m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų 1072/2009 III skyriuje ir 1073/2009 V skyriuje.