TIR konvencijos nuostatų taikymas

TIR konvencijos nuostatų taikymas

2019 m. spalio 31 d. Muitinės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-992 yra patvirtintos TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklės. Taisyklių 7.4 punkte nurodyta, kad Pareiškėjas, pageidaujantis gauti leidimą naudotis...

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

Seminaro klausytojai įgis tvirtas teorines ir praktines žinias apie TIR sistemos bei muitinės procedūrų taikymą Lietuvoje ir pasaulyje, TIR knygelės pildymą bei TIR sistemos privalumus vežėjams. Pagrindinės temos: Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai,...

Ekspedicijos vadybininko kursai

Ekspedicijos vadybininko kursai

Vienos dienos intensyvus profesinis seminaras, skirtas pradedantiesiems ir pažengusiems ekspedicijos vadybos specialistams. Klausytojai įgis svarbiausias ir naudingiausias teorines žinias bei ekspedicijos vadybos įgūdžius, kuriuos įtvirtins praktinėmis užduotimis....

Transporto vadybininkų mokymo kursai

Transporto vadybininkų mokymo kursai

Transporto vadybininkų profesinio rengimo kursai rengia licencijuotus krovinių ir keleivių vežimo įmonių specialistus, atitinkančius Europos Bendrijos reglamento Nr. Nr. 1071/2009 3 kvalifikacijos reikalavimus. Išklausytas mokymo kursas suteikia teisę laikyti...