• Darbą ir poilsį reglamentuojančių dokumentų taikymo sritys;
 • išimtys taikomos tam tikroms transporto priemonėms;
 • vairuotojų vairavimo trukmės;
 • pertraukos;
 • kasdienio poilsio taikymas;
 • kassavaitinio poilsio taikymas;
 • specialių sąlygų taikymas;
 • darbo ir poilsio laiko ypatumai Lietuvos Respublikoje;
 • darbo ir poilsio laiko ypatumų taikymo išimtys;
 • kontrolės įrenginiai ir jų naudojimas;reikalavimai analoginiams tachografams;
 • registracijos lapai;
 • analoginio tachografo gedimai;
 • skaitmeninio tachografo galimybės;
 • skaitmeninio tachografo kortelės;
 • duomenų saugojimas ir pateikimas;
 • sankcijos už darbo ir poilsio režimo nesilaikymą.

Mokymo kursų trukmė: 3 val.
Lektorius: V.Kazlauskas.
Dalyvio mokestis: 45 Eur.