„Linavos“ mokymo centras atstovauja įmonėms Nyderlanduose, vykdant Nyderlandų Karalystės 2016 m. birželio mėn. 1 d. įstatymo „STB-2016 -219“, kuriuo nustatomos komandiruojamų darbuotojų įdarbinimo sąlygos Nyderlanduose, reikalavimus. Komandiruojamais darbuotojais laikomi vairuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, vykdantys pervežimus į/iš Nyderlandus (išskyrus vykstančius tranzitu).

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Nyderlandų tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrins sklandžią transporto įmonių veiklą Nyderlanduose ir padės išvengti skaudžių finansinių sankcijų už pažeidimus.

Transporto įmonė, ketinanti komandiruoti darbuotojus į Nyderlandus, turėtų atlikti šiuos veiksmus:

  • pateikti paraišką „Dėl atstovavimo Nyderlanduose sutarties sudarymo su „Linavos“ mokymo centru“;
  • pasirašyti sutartį su nurodytu Atstovu Nyderlanduose;
  • įteikti vairuotojui darbo sutartį tarp vairuotojo ir įmonės (originalą ar patvirtintą kopiją);
  • užpildyti komandiruotiems vairuotojams komandiruotės pažymėjimą deklaravimo sistemoje (atsiųsime pildymo pavyzdį);
  • saugoti įmonėje ir, esant reikalui, pateikti darbo sutarties su darbuotoju kopijas popierine ar elektronine forma, darbo užmokesčio lapus, vairuotojų darbo laiko Nyderlanduose apskaitos žiniaraščius, bei darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus arba lygiaverčių dokumentų kopijas.

Darbdavys privalo užtikrinti, kad komandiruotam į Nyderlandus darbuotojui mokama darbo užmokesčio suma būtų bent jau lygi atlyginimui, kuris yra privalomas pagal priimančiosios valstybės narės taisykles.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. Nyderlanduose pradėjo veikti elektroninė darbuotojų, laikinai komandiruojamų į Nyderlandus, deklaravimo sistema: https://meldloket.postedworkers.nl/

Primename, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pasibaigė oficialus pereinamasis laikotarpis, kurio metu nebuvo skiriamos baudos už duomenų nepateikimą išankstinio deklaravimo sistemoje.

Informuojame apie darbdaviui taikomas baudas:

  • jei komandiruotam darbuotojui mokamas mažesnis nei Nyderlanduose nustatytas minimalus darbo užmokesčio tarifas, bauda siekia iki 10.000 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją.
  • jei inspektorius nustatė pažeidimą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui priklausančią sumą per keturias savaites, priešingu atveju, už kiekvieno darbuotojo kiekvieną darbo dieną, kai nebuvo mokamas pradelstas darbo užmokestis, darbdaviui bus skaičiuojama iki 500 € bauda.
  • maksimalus darbdaviui paskirtos baudos dydis už vieną darbuotoją negali viršyti 40 000 €.

ANKETA dėl atstovavimo
Pastaba: anketos duomenys bus naudojami sutarčių pasirašymui, būtina užpildyti visus anketos laukus.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos apie sutarties sudarymą ir įkainius tel.+370 672 13744 arba el. paštu mc@linava.lt