„Linavos“ mokymo centras teikia atstovavimo Prancūzijoje paslaugą Lietuvos ir kitų šalių transporto įmonėms, vykdant Prancūzijos 2016 m. balandžio 7 d. dekreto Nr. 2016-418 nuostatas dėl kelių transporto darbuotojų komandiravimo Prancūzijoje (Loi Macron).

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Prancūzijos tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrina sklandžią transporto įmonių veiklą Prancūzijoje ir padeda išvengti skaudžių finansinių sankcijų.

Transporto įmonė, siekianti dirbti su Prancūzijos įmonėmis (tranzitui dekreto reikalavimai netaikomi), privalo atlikti šiuos veiksmus:

 • Pateikti paraišką „Dėl atstovavimo sutarties sudarymo Prancūzijoje su „Linavos“ mokymo centru“.
 • Pasirašyti sutartį su nurodyta Prancūzijos Atstovo įmone.
 • Įteikti vairuotojui darbo sutartį tarp vairuotojo ir įmonės (originalą ar patvirtintą kopiją).
 • Užpildyti komandiruotės atestatą (sertifikatą) kiekvienam deleguojamam vairuotojui (atsiųsime pildymo pavyzdį).
 • Apskaičiuoti ir saugoti įmonėje vairuotojų darbo laiko Prancūzijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Prancūzijoje (atsiųsime pildymo pavyzdį).
 • Esant reikalui, pateikti skenuotas dokumentų, patvirtinančių kiekvienam komandiruotam darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą, kopijas.
 • Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Prancūzijoje.

Pasirašiusiems atstovavimo Prancūzijoje sutartį, nemokamai suteiksime papildomas paslaugas:

 • Konsultacijas telefonu lietuvių ir rusų kalbomis vairuotojams ir transporto įmonių vadybininkams
 • Operatyvią pagalbą avarijų, skirtų nuobaudų ir kitų nenumatytų įvykių atveju;
 • Operatyvią informaciją apie gautus paklausimus apie darbuotojų komandiravimo statusą Prancūzijos teritorijoje;
 • Naujienas apie teisinius pokyčius transporto reguliavimo srityje šioje šalyje.

Pateikiame informaciją apie Prancūzijoje taikomas baudas:

 • Įmonės vadovui už komandiruotės lapo nebuvimą ar neteisingo jo užpildymą – iki 750 Eur;
 • Įmonės vadovui už darbo sutarties su darbuotoju nebuvimą – iki 450 Eur;
 • Įmonei, už atstovo Prancūzijoje neturėjimą – iki 2000 Eur;
 • Už pakartotinį pažeidimą – 4000 Eur;
 • Bendra baudų suma negali viršyti 500 000 EUR.

ANKETA dėl atstovavimo
Pastaba: anketos duomenys bus naudojami sutarčių pasirašymui, būtina užpildyti visus anketos laukus.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos apie sutarties sudarymą ir įkainius tel.+370 5 2786 522, +370 686 585 20 arba el. paštu mc@linava.lt