“Linavos“ mokymo centras pasirašė atstovavimo sutartį su Prancūzijos kompanija dėl atstovavimo Lietuvos vežėjų Prancūzijoje, „vykdant Prancūzijos 2016 m. balandžio 7 d. Dekretą, Nr. 2016-418 pakeičiantį Darbo kodekso pirmosios dalies II knygos VI antraštinę dalį transporto įmonėms, kurios komandiruoja vairuotojus arba vežėjus dirbti nacionalinėje teritorijoje, ir keičiantis Transporto kodeksą darbo kodekso L.1262-2-1 reikalavimus“.

Tai paslauga, kuria gali pasinaudoti visi Lietuvos, ir ne tik, vežėjai, siekiant Lietuvoje gauti informaciją, konsultacijas, pagalbą pildant ir pateikiant dokumentus Prancūzijos kontrolės tarnyboms, atliekant šio teisės akto įgyvendinimo kontrolę Prancūzijoje.

Pirmi žingsniai kuriuos privalo atlikti vežėjas, siekiantis dirbti su Prancūzijos įmonėmis (tranzitui, dekreto reikalavimai netaikomi).

 1. Pateikti paraišką Dėl-atstovavimo-sutarties-sudarymo Prancūzijoje.
 2. Pasirašyti sutartį su nurodyta Prancūzijos Atstovo įmone.
 3. Įteikti vairuotojui darbo sutartį tarp vairuotojo ir įmonės (originalą ar patvirtintą kopiją).
 4. Užpildyti komandiruotės atestatą (sertifikatą) kiekvienam deleguojamam vairuotojui. Pildymo pavyzdį atsiųsime sudarius atstovavimo sutartį.
 5. Apskaičiuoti ir saugoti įmonėje, vairuotojų darbo laiko Prancūzijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Prancūzijoje (pildymo pav. atsiųsime sudarius atstovavimo sutartį).
 6. Esant poreikiui pateikti „Linavos“ mokymo centrui skenuotas dokumentų, patvirtinančių kiekvienam komandiruotam darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą, kopijas.
 7. Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Prancūzijoje.

Pasirašiusiems atstovavimo Prancūzijoje sutartį, nemokamai suteiksime papildomas paslaugas:

 • Sertifikuotą vertimą dokumentų iš Lietuvių į Prancūzų kalbą, kurie yra skirti transporto įmonės komandiruotų darbuotojų Prancūzijoje statusui įrodyti, kurie yra teikiami Prancūzijos Respublikos  transporto ar darbo institucijoms (mėnesinis limitas įmonei yra trisdešimt lapų);
 • Telefono konsultacinė linija lietuvių ir/ar rusų kalbomis vairuotojams ir transporto įmonių vadybininkams, konsultacijos dėl vežėjams skiriamų baudų, avarijų atveju ar kt. pobūdžio įvykių  ar naujienų ir pasikeitimų transporto srityje Prancūzijoje ar dėl gautų paklausimų apie darbuotojų komandiravimo statusą Prancūzijos teritorijoje;
 • Informaciją apie įstatymų pakeitimus transporto srityje Prancūzijoje.

Dėl įkainių ir sutarties sudarymo galite susisiekti tel.+370-5-2786522, +370-686-58520 arba el. paštu mc@linava.lt

Baudos

 • Įmonės vadovui už komandiruotės lapo nebuvimą ar neteisingo jo užpildymą – iki 750 Eur;
 • Įmonės vadovui už darbo sutarties su darbuotoju nebuvimą – iki 450 Eur;
 • Įmonei, už atstovo Prancūzijoje neturėjimą – iki 2000 Eur;
 • 4 000 EUR už pakartotinį pažeidimą;
 • Bendra baudų suma negali viršyti 500 000 EUR.