„Linavos“ mokymo centras teikia atstovavimo Italijoje paslaugą, vykdant Italijos 2016 m. liepos 17 d. dekreto Nr. 136 reikalavimus (taikomas visais kabotažinių pervežimų atvejais) dėl kelių transporto darbuotojų komandiravimo Italijos teritorijoje.

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Italijos tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrina sklandžią transporto įmonių veiklą Italijoje ir padeda išvengti skaudžių finansinių sankcijų už pažeidimus.

Transporto įmonė, ketinanti vykdyti kabotažinius pervežimus Italijoje, privalo atlikti šiuos veiksmus:

  • Pateikti paraišką „Dėl atstovavimo sutarties sudarymo Italijoje su „Linavos“ mokymo centru“.
  • Pasirašyti sutartį su nurodyta Italijos Atstovo įmone.
  • Užpildyti ir laiku išsiųsti Italijos Darbo ir socialinių reikalų ministerijai pranešimą apie komandiruojamus į Italiją darbuotojus, pranešimo kopiją išsiųsti Atstovui Italijoje (atsiųsime pildymo pavyzdį).
  • Saugoti įmonėje darbo sutartis, vairuotojų darbo laiko Italijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Italijoje. Turėti šių dokumentų vertimus į italų kalbą. Esant poreikiui pateikti šiuos dokumentus atstovui Italijoje.
  • Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Italijoje.

Savo klientams suteikiame kontaktinį asmenį Italijoje, atsakingą už reikiamų dokumentų tvarkymą šioje šalyje.

Atstovavimo paslaugos kainos:

1-5 vairuotojai – 300 Eur metams;
6-20 vairuotojų – 500 Eur metams;
21-50 vairuotojų – 1 000 Eur metams;
51-100 vairuotojų – 1 200 Eur metams;
101-200 vairuotojų – 1 500 Eur metams;
201-500 vairuotojų –  2 000 Eur metams;
Daugiau, kaip 501 vairuotojas – 2 400 Eur metams.
Už atskirą mokestį atstovas Italijoje teikia dokumentų vertimo iš lietuvių į italų kalbą paslaugas.

Pateikiame informaciją apie Italijoje taikomas baudas:

  • Informavimo apie komandiruojamus į Italiją pareigos nevykdymas arba pažeidimas – nuo 150 € iki 500 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
  • Privalomų saugoti ir pareikalavus šiuos dokumentus pateikti pareigos nevykdymas – nuo 500 € iki 3000 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
  • Kontaktinio asmens Italijoje paskyrimo pareigos nevykdymas – nuo 2000 € iki 6000 €.
  • Bet kuriuo atveju baudų, numatytų 1 ir 2 punktuose, dydis negali viršyti 150000 €.

Tuo atveju, kai komandiravimas bus pripažintas neteisingu, darbdaviui, komandiravusiam darbuotojus ir ūkio subjektui, gavusiam naudos numatyto darbo, kurį atliko komandiruoti darbuotojai, taikomos administracinės baudos 50 € už kiekvieno įdarbinto darbuotojo vienos dienos darbą. Bet kuriuo atveju bauda negali būti mažesnė, kaip 5000 € ir didesnė, kaip 50000 €.

ANKETA dėl atstovavimo
Pastaba: anketos duomenys bus naudojami sutarčių pasirašymui, būtina užpildyti visus anketos laukus.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos apie sutarties sudarymą ir įkainius  galite susisiekti tel.+370 5 2786 522, +370 672 137 44 arba el. paštu mc@linava.lt