Viešoji įstaiga „Linavos“ mokymo centras turi didžiulę patirtį teikiant atstovavimo paslaugas įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į ES šalis. Jau daugelį metų savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę.

Nuo 2022 m. vasario 2 d. pagal Direktyvos (ES) 2020/1057 reikalavimus kelių transporto vežėjai bus įpareigoti valstybės narės, į kurią komandiruojamas vairuotojas, kompetentingoms institucijoms pateikti komandiravimo deklaraciją bei kitus reikalingus dokumentus.

Europos Komisija šiam tikslui sukūrė ir įdiegė viešąją sąsają, sujungtą su kiekvienos ES šalies Vidaus rinkos informacine sistema (IMI). Prieiga prie viešosios sąsajos, sujungtos su IMI, bus suteikiama sukuriant paskyrą, kuria naudodamiesi įgaliotieji naudotojai galės tvarkyti komandiravimo deklaracijas ir teikti reikiamą informaciją pagal valstybės narės kompetentingų institucijų pateiktas dokumentų užklausas.

Komandiravimo deklaracija turės būti pateikta į kiekvieną valstybės narės šalį atskirai, į kur bus komandiruojamas vairuotojas. Komandiravimo deklaracijoje bus nurodoma informacija apie:

  • transporto įmonę;
  • kontaktinį asmenį, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis;
  • komandiruojamą vairuotoją, jo komandiravimo aplinkybes ir komandiruotės metu vykdomą veiklą.

Transporto įmonė privalės užtikrinti, kad vairuotojas per patikrinimą kelyje turėtų ir pateiktų, kai jo to paprašoma:

  • per IMI pateiktos komandiravimo deklaracijos kopiją;
  • transporto operacijos, vykdomos priimančiojoje valstybėje narėje, įrodymus;
  • tachografų įrašus, visų pirma valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautines vežimo kelių transportu operacijas arba kabotažo operacijas, šalių simbolius.

Transporto įmonė po komandiravimo laikotarpio gavusi tiesioginį valstybės narės, į kurią buvo komandiruotas vairuotojas, kompetentingų institucijų prašymą, per su IMI sujungtą viešąją sąsają turės pateikti dokumentus apie komandiruoto vairuotojo darbo užmokestį komandiravimo laikotarpiu, darbo sutartį arba lygiavertį dokumentą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, susijusius su vairuotojo darbu, ir mokėjimo patvirtinimus.

„Linavos“ mokymo centro darbuotojai dalyvavo Europos Komisijos organizuotuose mokymuose instruktoriams, kuriuose buvo pristatyta informacija apie naudojimąsi Vidaus rinkos informacine sistema (IMI). Mes turime reikiamų žinių ir patirties, todėl:

kviečiame transporto įmones pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su „Linavos“ mokymo centru dėl Jūsų įmonės komandiruojamų darbuotojų deklaravimo ir dokumentų kontrolės tarnyboms pateikimo IMI sistemoje.

Mūsų paslaugos užtikrins sklandžią Jūsų įmonės veiklą ir veiksmingą konkrečių taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo laikymosi kontrolę, padės išvengti didelės administracinės naštos. Mes kompetentingai atsakysime į kontrolės tarnybų pateiktas užklausas ir, tokiu būdu, padėsime Jūsų įmonėms išvengti skaudžių finansinių sankcijų.

Daugiau informacijos el. paštu mc@linava.lt arba tel.: +370 672 13744; +370 686 04505.