2022 m. vasario 2 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2020/1057, įpareigojanti kelių transporto įmones ES valstybės narės, į kurią komandiruojamas vairuotojas, kompetentingoms institucijoms pateikti komandiravimo deklaraciją bei kitus reikalingus dokumentus, o komandiravimo laikotarpiu mokėti priimančiosios ES šalies darbo užmokestį.

Komandiravimo reikalavimai vairuotojams taikomi tarptautinio vežimo atveju (kai Lietuvos vežėjas gabena krovinius tarp kitų ES šalių) bei kabotažo atveju. Komandiravimo reikalavimai netaikomi dvišalių krovinių vežimo iš Lietuvos į kitas ES šalis bei tranzito atveju.

Komandiravimo deklaracija turi būti pateikta į kiekvieną valstybės narės šalį, į kurią bus komandiruojamas vairuotojas, atskirai. Komandiravimo deklaracijoje turi būti nurodoma informacija apie:

  • transporto įmonę;
  • kontaktinį asmenį, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis;
  • komandiruojamą vairuotoją, jo komandiravimo aplinkybes ir komandiruotės metu vykdomą veiklą.

Transporto įmonė privalo užtikrinti, kad vairuotojas per patikrinimą kelyje turėtų ir pateiktų, kai jo to paprašoma:

  • per IMI pateiktos komandiravimo deklaracijos kopiją;
  • transporto operacijos, vykdomos priimančiojoje valstybėje narėje, įrodymus;
  • tachografų įrašus, visų pirma valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautines vežimo kelių transportu operacijas arba kabotažo operacijas, šalių simbolius.

Transporto įmonė, po komandiravimo laikotarpio gavusi tiesioginį valstybės narės, į kurią buvo komandiruotas vairuotojas, kompetentingų institucijų prašymą, per su IMI sujungtą viešąją sąsają turi pateikti dokumentus apie komandiruoto vairuotojo darbo užmokestį komandiravimo laikotarpiu, darbo sutartį arba lygiavertį dokumentą, jo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir mokėjimo patvirtinimus.

 „Linavos“ mokymo centras teikia  įmonėms komandiruojamų darbuotojų deklaravimo ir dokumentų kontrolės tarnyboms pateikimo IMI sistemoje paslaugą.

Lietuvos vežėjai praneša mums apie patikrinimus Europos sąjungos valstybių keliuose, kuomet kontrolės pareigūnai iš vairuotojų reikalauja pateikti komandiravimo dokumentus, pateiktus per IMI viešąją sąsają. Tokia kontrolė ypač sustiprinta Prancūzijos keliuose, kur komandiravimo dokumentų neturėjimas gali užtraukti baudą įmonei iki 750 Eurų.

Mūsų paslaugos užtikrins sklandžią Jūsų įmonės veiklą ir veiksmingą konkrečių taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo laikymosi kontrolę, padės išvengti didelės administracinės naštos. Mes padėsime kompetentingai atsakyti į kontrolės tarnybų pateiktas užklausas, išvengiant skaudžių finansinių sankcijų.

Jei pageidaujate pasirašyti Paslaugų teikimo sutartį, kreipkitės el. paštu imi@linava.lt arba tel.: +370 672 13744; +370 686 04505.