• Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys muitinės procedūras;
 • muitinės procedūros ir sankcionuoti veiksmai, apribojimai;
 • muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis, sąvokos;
 • privalumai transporto verslui;
 • TIR sistemos taikymas pasaulyje;
 • muitinės tranzitas ir vykdymo tvarka;
 • TIR sistemos principai;
 • reikalavimai kelių transporto priemonėms bei techninės sąlygos;
 • tarptautinė garantijų grandinė;
 • TIR knygelė – tipai ir jų ypatumai;
 • muitinės kontrolės priemonių pripažinimas;
 • patekimo į TIR sistemą kontrolė;
 • krovinių gabenimo su TIR knygele tvarka;
 • ТIR knygelės pildymas;
 • draudimas ir apribojimai naudojantis supaprastinta krovinių ar prekių gabenimo tvarka, spec. žymos;

Daugiau informacijos tel. +370 5 2740097, +370 611 24413 arba el.paštu Aliona@linava.lt

Artimiausi renginiai…