Transporto vadybininkų profesinio rengimo kursai rengia licencijuotus krovinių ir keleivių vežimo įmonių specialistus, atitinkančius Europos Bendrijos reglamento Nr. Nr. 1071/2009 3 kvalifikacijos reikalavimus. Išklausytas mokymo kursas suteikia teisę laikyti profesinės kompetencijos egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimui gauti.

Pagrindinės temos:

Pagrindinė kursų dalis:

 • Lietuvos Respublikos civilinio ir darbo kodekso nuostatos.
 • Reikalavimai akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, ūkinėms bendrijoms.
 • Rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindai, įskaitant finansinius rodiklius, kuriuos egzamino metu reikia apskaičiuoti.
 • Mokestiniai reikalavimai ūkio subjektams (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinis draudimas).
 • Įmonių bankroto įstatymo nuostatos.
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių kategorijoms ir minimaliam vairuotojų amžiui.
 • Reikalavimai, susiję su vairuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumui.
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijoms ir klasėms pagal konstrukciją.
 • Reikalavimai, susiję su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimu, registravimu, privalomąja technine apžiūra ir kt. Kurso metu atliekami praktiniai skaičiavimai pagal pateiktas sąlygas.

Krovinių vežimas vidaus maršrutais:

 • Kelių transporto kodekso, veiklos licencijavimo nuostatos.
 • Reikalavimai dėl maksimaliai leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės nuostatos.
 • Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimai.
 • Gyvūnų vežimo reikalavimai.
 • Mokestiniai reikalavimai (mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, kelių naudotojo vinjetės mokestis).
 • Reikalavimai pradinei ir periodinei vairuotojų profesinei kvalifikacijai.

Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais:

 • Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu reikalavimai.
 • Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos.
 • Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos.
 • Muitinės procedūros.
 • Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų (ETMK) vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo reikalavimai.
 • Sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms nuostatos.
 • Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo reikalavimai.
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) nuostatos.
 • Pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimai, vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniais priedais.
 • Vairuotojų darbo, vairavimo ir poilsio režimo bei apskaitos vedimo reikalavimai pagal Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), reglamentą (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 ir kt.

Keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais:

 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo įkainių nustatymo ir taikymo tvarką, vežimo metu privalomus turėti dokumentus.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių ir bagažo, gyvūnų vežimą autobusais;
 • Reikalavimai, reglamentuojantys leidimų vežti keleivius reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą pagal maršrutų rūšis.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų stočių veiklą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, šios apskaitos prietaisų naudojimą ir dokumentų tvarkymą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų apipavidalinimą.
 • Reikalavimai vežėjams ir ekipažams, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais:

 • Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei;
 • Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.
 • Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.
 • Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.
 • Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.
 • Valstybių narių kelių tinklas.

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į kursus tel. +37061124413, +37052740097 arba el. paštu mc@linava.lt.