Komandiruojamų į ES šalis darbuotojų deklaravimas IMI

Komandiruojamų į ES šalis darbuotojų deklaravimas IMI

2022 m. vasario 2 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2020/1057, įpareigojanti kelių transporto įmones ES valstybės narės, į kurią komandiruojamas vairuotojas, kompetentingoms institucijoms pateikti komandiravimo deklaraciją bei kitus reikalingus dokumentus, o komandiravimo laikotarpiu mokėti priimančiosios ES šalies darbo užmokestį.

Komandiravimo reikalavimai vairuotojams taikomi tarptautinio vežimo atveju (kai Lietuvos vežėjas gabena krovinius tarp kitų ES šalių) bei kabotažo atveju. Komandiravimo reikalavimai netaikomi dvišalių krovinių vežimo iš Lietuvos į kitas ES šalis bei tranzito atveju.

Komandiravimo deklaracija turi būti pateikta į kiekvieną valstybės narės šalį, į kurią bus komandiruojamas vairuotojas, atskirai. Komandiravimo deklaracijoje turi būti nurodoma informacija apie:

 • transporto įmonę;
 • kontaktinį asmenį, kuris palaikytų ryšius su priimančiosios valstybės narės, kurioje teikiamos paslaugos, kompetentingomis institucijomis;
 • komandiruojamą vairuotoją, jo komandiravimo aplinkybes ir komandiruotės metu vykdomą veiklą.

Transporto įmonė privalo užtikrinti, kad vairuotojas per patikrinimą kelyje turėtų ir pateiktų, kai jo to paprašoma:

 • per IMI pateiktos komandiravimo deklaracijos kopiją;
 • transporto operacijos, vykdomos priimančiojoje valstybėje narėje, įrodymus;
 • tachografų įrašus, visų pirma valstybių narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautines vežimo kelių transportu operacijas arba kabotažo operacijas, šalių simbolius.

Transporto įmonė, po komandiravimo laikotarpio gavusi tiesioginį valstybės narės, į kurią buvo komandiruotas vairuotojas, kompetentingų institucijų prašymą, per su IMI sujungtą viešąją sąsają turi pateikti dokumentus apie komandiruoto vairuotojo darbo užmokestį komandiravimo laikotarpiu, darbo sutartį arba lygiavertį dokumentą, jo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir mokėjimo patvirtinimus.

 „Linavos“ mokymo centras teikia  įmonėms komandiruojamų darbuotojų deklaravimo ir dokumentų kontrolės tarnyboms pateikimo IMI sistemoje paslaugą.

Lietuvos vežėjai praneša mums apie patikrinimus Europos sąjungos valstybių keliuose, kuomet kontrolės pareigūnai iš vairuotojų reikalauja pateikti komandiravimo dokumentus, pateiktus per IMI viešąją sąsają. Tokia kontrolė ypač sustiprinta Prancūzijos keliuose, kur komandiravimo dokumentų neturėjimas gali užtraukti baudą įmonei iki 750 Eurų.

Mūsų paslaugos užtikrins sklandžią Jūsų įmonės veiklą ir veiksmingą konkrečių taisyklių dėl vairuotojų komandiravimo laikymosi kontrolę, padės išvengti didelės administracinės naštos. Mes padėsime kompetentingai atsakyti į kontrolės tarnybų pateiktas užklausas, išvengiant skaudžių finansinių sankcijų.

Jei pageidaujate pasirašyti Paslaugų teikimo sutartį, kreipkitės el. paštu imi@linava.lt arba tel.: +370 672 13744; +370 686 04505.

PVM ir akcizo grąžinimas

PVM ir akcizo grąžinimas

„Linavos“ mokymo centras visoms Lietuvos transporto įmonėms padeda susigrąžinti PVM ir akcizo mokesčius už užsienyje patirtas išlaidas, susijusias su krovinių ir keleivių pervežimu.

PVM grąžinimas

Visas sumokėtas PVM grąžinamas už išlaidas degalams ir kelių mokesčiams Europos Sąjungoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje.
Vežėjams, kuriems skubiai reikalingos apyvartinės lėšos, siūlome skubaus PVM grąžinimo per dvi darbo dienas paslaugą.
Prekių grupės ir mokesčiai, už kuriuos galimas PVM grąžinimas:

 • kuras;
 • įvairios detalės;
 • sumokėtas kelių mokestis;
 • reprezentacinės išlaidos;
 • apgyvendinimo viešbučiuose išlaidos;
 • maitinimo išlaidos;
 • susisiekimo paslaugos (taksi, viešasis transportas, automobilių nuoma);
 • telekomunikacinės išlaidos;
 • kai kurios kitos paslaugos (priklausomai nuo šalies).

Minimali PVM suma paraiškoje šaliai, kai paraiška teikiama už ketvirtį – 400 eurų. Paraiškos pateikimo terminas – iki ketvirčio pabaigos.

Minimali PVM suma paraiškoje šaliai, kai paraiška teikiama už metus – 50 eurų. Paraiškos pateikimo terminas – iki kitų metų rugsėjo 30 d.

 

Akcizo mokesčio grąžinimas

Akcizo mokestį galima susigrąžinti už dyzelinį kurą, pirktą Belgijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Italijoje, jei kuras buvo naudojamas krovinių ar keleivių pervežimui. Ši suma gali siekti iki 10 proc. visų patirtų išlaidų.

Norint susigrąžinti akcizo mokestį už pirktus degalus, įmonė turi būti registruota Europos Sąjungos teritorijoje. Mokesčių grąžinimo sąlyga – leidžiamas bendras transporto priemonės svoris turi būti ne mažesnis kaip 7,5 t. Minimalus pilto kuro kiekis – ne mažesnis kaip 2000 l. Akcizo mokestį galima susigrąžinti tik tuo atveju, jei pilantis degalus buvo atsiskaityta kuro, kreditine ar banko kortele, bet ne grynaisiais pinigais.

Norint susigrąžinti akcizo mokestį, privaloma pateikti šiuos dokumentus:

 • originalias PVM sąskaitas-faktūras arba patvirtintas jų kopijas apie minėtose šalyse įsigytus degalus;
 • tarptautinio krovinių gabenimo licenciją (spausdinta arba skaitmeninė kopija)
 • transporto priemonių registracijos liudijimų patvirtintas kopijas;
 • nuomos arba lizingo sutarčių kopijas su vertimu į anglų ar prancūzų kalbą, jei transporto priemonės yra nuomojamos ar lizinguojamos (kopija su sutartyje pateiktu įmoku grafiku);
 • įgaliojimą;
 • automobilių ridą per ketvirtį;
 • jei PVM sąskaitose-faktūrose nėra nurodytas transporto priemonės valstybinis numeris, o tik kuro kortelės numeris, būtina pridėti įmonės raštą, kuriame pateiktas kuro kortelių priskyrimas tam tikroms transporto priemonėms.

Kiekviena šalis turi specifinių reikalavimų ir taisyklių, kurių reikia laikytis, norint susigrąžinti akcizo mokesčius už kurą.

Akcizo mokesčio grąžinimas iš Belgijos:

Įmonė privalo būti registruota Belgijos mokesčių inspekcijoje. Akcizo mokestis grąžinamas už laikotarpį skaičiuojant nuo įmonės registracijos dienos Belgijos mokesčių inspekcijoje. Įmonės registracija paprastai trunka 1-1,5 mėnesio.
Akcizo mokestį galima susigrąžinti už 2 praėjusius metus. Grąžinamo akcizo mokesčio sumos kinta.
Paraišką galima teikti už metus arba už kiekvieną mėnesį.
Akcizo mokesčio grąžinimo terminas – 1-1,5 metų.

Akcizo mokesčio grąžinimas iš Prancūzijos:

Akcizo mokestį galima susigrąžinti už 2 praėjusius metus.
Jei transporto priemonė yra nuomojama arba lizinguojama, akcizo mokestį galima susigrąžinti tik tuomet, jei nuomos sutartis galioja ilgiau nei 24 mėn.
Paraišką galima teikti už metus arba už ketvirtį.
Akcizo mokesčio grąžinimo terminas – iki 1 mėnesio.

Akcizo mokesčio grąžinimas iš Slovėnijos:

Akcizo mokestį galima susigrąžinti už praėjusius kalendorinius metus.
Paraišką galima teikti už mėnesį, ketvirtį, metus (negalima teikti paraiškų už mėnesį, o po to už ketvirtį). Už praėjusį mėnesį paraišką būtina pateikti iki kito mėnesio pabaigos, už praėjusį ketvirtį – per 60 dienų pasibaigus ketvirčiui, už praėjusius metus – iki sekančių metų kovo 31 d..
Akcizo mokesčio grąžinimo terminas – iki 2 mėnesių.

Akcizo mokesčio grąžinimas iš Italijos:

Akcizo mokestį galima susigrąžinti už 2 praėjusius metus.
Paraiškos teikiamos ketvirčiais.
Akcizo mokesčio grąžinimo terminas – 1-2 metai.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos tel.+370 5 2786 592 arba el. paštu taxrefund@linava.lt

Pavojingų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialisto (ADR specialisto) paslaugos

Pavojingų krovinių vežimo automobilių keliais saugos specialisto (ADR specialisto) paslaugos

Transporto įmonėms, kurios praktiniais sumetimais neturi vidinio pavojingų krovinių vežimo (ADR) specialisto, „Linavos“ mokymo centras siūlo išorinio specialisto samdos paslaugą.

Mūsų ADR specialistai yra aukščiausios kvalifikacijos pavojingų krovinių vežimo ekspertai, sukaupę neįkainojamą patirtį ir naujausias žinias apie šios srities reguliavimą. „Linavos“ ADR specialistai ne tik atliks aptarnaujamos įmonės pavojingų krovinių vežimo saugos auditą, bet ir nuolat palaikys aukštą Jūsų įmonės darbuotojų kompetencijos lygį. Taip pat pasirūpinsime visa reikiama dokumentacija ir suteiksime konsultacijas, kaip geriau organizuoti pavojingų krovinių pervežimą.

Išorinio „Linavos“ mokymo centro ADR specialisto samdos paslauga ne tik sutaupys Jūsų įmonės veiklos kaštus, bet ir užtikrins didžiausią sėkmės tikimybę sprendžiant reikalus su valstybinės institucijomis.

Daugiau informacijos tel. +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt

Vairuotojų testavimo paslauga

Vairuotojų testavimo paslauga

Ilgametė „Linavos“ patirtis rodo, kad pagrindinė transporto įmonių patiriamų nuostolių priežastis – nepakankama vairuotojų profesinė kvalifikacija. Jei jūs darbinate vairuotojus iš trečių šalių ir nesate tikri dėl kandidato įgūdžių, siūlome Jums vairuotojų testavimo paslaugą. Profesionalūs ir patyrę „Linavos“ inspektoriai išsamiai patikrins Jūsų būsimo ar naujo darbuotojo vairavimo įgūdžius bei kelių eismo taisyklių žinias specializuotame poligone.

Paslaugos kaina – 100 EUR su PVM.

Dėl vairuotojų testavimo kreipkitės el. paštu mc@linava.lt arba tel. +370 611 24413.