Atstovavimas įmonėms Nyderlanduose

Atstovavimas įmonėms Nyderlanduose

„Linavos“ mokymo centras atstovauja įmonėms Nyderlanduose, vykdant Nyderlandų Karalystės 2016 m. birželio mėn. 1 d. įstatymo „STB-2016 -219“, kuriuo nustatomos komandiruojamų darbuotojų įdarbinimo sąlygos Nyderlanduose, reikalavimus. Komandiruojamais darbuotojais laikomi vairuotojai, savarankiškai dirbantys asmenys, vykdantys pervežimus į/iš Nyderlandus (išskyrus vykstančius tranzitu).

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Nyderlandų tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrins sklandžią transporto įmonių veiklą Nyderlanduose ir padės išvengti skaudžių finansinių sankcijų už pažeidimus. (daugiau…)

Svarbi informacija dėl ADR vairuotojo ir saugos specialistų pažymėjimų galiojimo pratęsimo

Š. m. balandžio mėn. pradžioje Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija paskelbė pataisas, aktualias pavojingų krovinių vežėjams, kurias pasirašė ir Lietuva.

Pagal vieną iš susitarimų (M324), yra pratęsiamas ADR vairuotojo pasirengimo ir saugos specialistų pažymėjimų galiojimas. Jei Jūsų turimo pažymėjimo galiojimas baigiasi laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki lapkričio 1 d. , jis automatiškai, t. y. nelaikant egzamino, pratęsiamas iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Atstovavimas įmonėms Nyderlanduose

Dėl komandiravimo taisyklių įgyvendinimo Nyderlanduose

Pastaruoju metu sulaukiame daug Jūsų klausimų dėl komandiravimo taisyklių įgyvendinimo Nyderlanduose. Pateikiame atnaujintą informaciją dėl pranešimo teikimo.

Nyderlandų transporto asociacija TLN susisiekė su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už naujų komandiravimo taisyklių įgyvendinimą. Valdžios institucijos oficialiai pateikė šiuos paaiškinimus: (daugiau…)

Įmonių atstovavimas Prancūzijoje

Įmonių atstovavimas Prancūzijoje

„Linavos“ mokymo centras teikia atstovavimo Prancūzijoje paslaugą Lietuvos ir kitų šalių transporto įmonėms, vykdant Prancūzijos 2016 m. balandžio 7 d. dekreto Nr. 2016-418 nuostatas dėl kelių transporto darbuotojų komandiravimo Prancūzijoje (Loi Macron).

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Prancūzijos tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrina sklandžią transporto įmonių veiklą Prancūzijoje ir padeda išvengti skaudžių finansinių sankcijų.

Transporto įmonė, siekianti dirbti su Prancūzijos įmonėmis (tranzitui dekreto reikalavimai netaikomi), privalo atlikti šiuos veiksmus:

 • Pateikti paraišką „Dėl atstovavimo sutarties sudarymo Prancūzijoje su „Linavos“ mokymo centru“.
 • Pasirašyti sutartį su nurodyta Prancūzijos Atstovo įmone.
 • Įteikti vairuotojui darbo sutartį tarp vairuotojo ir įmonės (originalą ar patvirtintą kopiją).
 • Užpildyti komandiruotės atestatą (sertifikatą) kiekvienam deleguojamam vairuotojui (atsiųsime pildymo pavyzdį).
 • Apskaičiuoti ir saugoti įmonėje vairuotojų darbo laiko Prancūzijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Prancūzijoje (atsiųsime pildymo pavyzdį).
 • Esant reikalui, pateikti skenuotas dokumentų, patvirtinančių kiekvienam komandiruotam darbuotojui priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą, kopijas.
 • Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Prancūzijoje.

Pasirašiusiems atstovavimo Prancūzijoje sutartį, nemokamai suteiksime papildomas paslaugas:

 • Konsultacijas telefonu lietuvių ir rusų kalbomis vairuotojams ir transporto įmonių vadybininkams
 • Operatyvią pagalbą avarijų, skirtų nuobaudų ir kitų nenumatytų įvykių atveju;
 • Operatyvią informaciją apie gautus paklausimus apie darbuotojų komandiravimo statusą Prancūzijos teritorijoje;
 • Naujienas apie teisinius pokyčius transporto reguliavimo srityje šioje šalyje.

Pateikiame informaciją apie Prancūzijoje taikomas baudas:

 • Įmonės vadovui už komandiruotės lapo nebuvimą ar neteisingo jo užpildymą – iki 750 Eur;
 • Įmonės vadovui už darbo sutarties su darbuotoju nebuvimą – iki 450 Eur;
 • Įmonei, už atstovo Prancūzijoje neturėjimą – iki 2000 Eur;
 • Už pakartotinį pažeidimą – 4000 Eur;
 • Bendra baudų suma negali viršyti 500 000 EUR.

ANKETA dėl atstovavimo
Pastaba: anketos duomenys bus naudojami sutarčių pasirašymui, būtina užpildyti visus anketos laukus.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos apie sutarties sudarymą ir įkainius tel.+370 5 2786 522, +370 686 585 20 arba el. paštu mc@linava.lt

Įmonių atstovavimas Italijoje

Įmonių atstovavimas Italijoje

„Linavos“ mokymo centras teikia atstovavimo Italijoje paslaugą, vykdant Italijos 2016 m. liepos 17 d. dekreto Nr. 136 reikalavimus (taikomas visais kabotažinių pervežimų atvejais) dėl kelių transporto darbuotojų komandiravimo Italijos teritorijoje.

Savo klientams teikiame informaciją, operatyvias konsultacijas ir pagalbą santykiuose su Italijos tarnybomis, įgyvendinančiomis transporto sektoriuje dirbančių darbuotojų kontrolę. Mūsų atstovavimo paslaugos užtikrina sklandžią transporto įmonių veiklą Italijoje ir padeda išvengti skaudžių finansinių sankcijų už pažeidimus.

Transporto įmonė, ketinanti vykdyti kabotažinius pervežimus Italijoje, privalo atlikti šiuos veiksmus:

 • Pateikti paraišką „Dėl atstovavimo sutarties sudarymo Italijoje su „Linavos“ mokymo centru“.
 • Pasirašyti sutartį su nurodyta Italijos Atstovo įmone.
 • Užpildyti ir laiku išsiųsti Italijos Darbo ir socialinių reikalų ministerijai pranešimą apie komandiruojamus į Italiją darbuotojus, pranešimo kopiją išsiųsti Atstovui Italijoje (atsiųsime pildymo pavyzdį).
 • Saugoti įmonėje darbo sutartis, vairuotojų darbo laiko Italijoje apskaitos žiniaraščius, priskaičiuotą ir išmokėtą atlyginimą už darbo laiką Italijoje. Turėti šių dokumentų vertimus į italų kalbą. Esant poreikiui pateikti šiuos dokumentus atstovui Italijoje.
 • Informuoti „Linavos“ mokymo centrą apie atleistus vairuotojus, komandiruojamus dirbti Italijoje.

Savo klientams suteikiame kontaktinį asmenį Italijoje, atsakingą už reikiamų dokumentų tvarkymą šioje šalyje.

Atstovavimo paslaugos kainos:

1-5 vairuotojai – 300 Eur metams;
6-20 vairuotojų – 500 Eur metams;
21-50 vairuotojų – 1 000 Eur metams;
51-100 vairuotojų – 1 200 Eur metams;
101-200 vairuotojų – 1 500 Eur metams;
201-500 vairuotojų –  2 000 Eur metams;
Daugiau, kaip 501 vairuotojas – 2 400 Eur metams.
Už atskirą mokestį atstovas Italijoje teikia dokumentų vertimo iš lietuvių į italų kalbą paslaugas.

Pateikiame informaciją apie Italijoje taikomas baudas:

 • Informavimo apie komandiruojamus į Italiją pareigos nevykdymas arba pažeidimas – nuo 150 € iki 500 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
 • Privalomų saugoti ir pareikalavus šiuos dokumentus pateikti pareigos nevykdymas – nuo 500 € iki 3000 € už kiekvieną komandiruotą darbuotoją;
 • Kontaktinio asmens Italijoje paskyrimo pareigos nevykdymas – nuo 2000 € iki 6000 €.
 • Bet kuriuo atveju baudų, numatytų 1 ir 2 punktuose, dydis negali viršyti 150000 €.

Tuo atveju, kai komandiravimas bus pripažintas neteisingu, darbdaviui, komandiravusiam darbuotojus ir ūkio subjektui, gavusiam naudos numatyto darbo, kurį atliko komandiruoti darbuotojai, taikomos administracinės baudos 50 € už kiekvieno įdarbinto darbuotojo vienos dienos darbą. Bet kuriuo atveju bauda negali būti mažesnė, kaip 5000 € ir didesnė, kaip 50000 €.

ANKETA dėl atstovavimo
Pastaba: anketos duomenys bus naudojami sutarčių pasirašymui, būtina užpildyti visus anketos laukus.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos apie sutarties sudarymą ir įkainius  galite susisiekti tel.+370 5 2786 522, +370 672 137 44 arba el. paštu mc@linava.lt