95 kodas. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa

95 kodas. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa

Rusų kalba – spauskite čia

95 kodas – tai vairuotojų, vežančių krovinius ir (ar) keleivius, pradinė profesinė kvalifikacija ir periodinis profesinės kvalifikacijos kėlimas.

95 kodo reikalavimai taikomi Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių šalių piliečiams, kurie planuoja dirbti Lietuvos įmonėse. “LINAVOS” mokymo centre 95 kodo periodiniai mokymai vyksta kiekvieną savaitę, mokymo kursas dėstomas lietuvių ir rusų kalbomis.

Registruojantis į mokymus, privaloma pateikti vairuotojo pažymėjimą, o ne ES piliečiai privalo pateikti pasą arba leidimą laikinai gyventi.

Mokymo kursų trukmė: 35 val.
Lektoriai: G.Pupalaigis, A.Vingrienė, V.Kazlauskas.
Dalyvio mokestis: 50 Eur (0 PVM tarifas).

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į mokymus el. paštu mc@linava.lt, tel.  +370 611 24413, +370 5 2740097.

Artimiausi renginiai

TIR konvencijos nuostatų taikymas

TIR konvencijos nuostatų taikymas

2019 m. spalio 31 d. Muitinės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-992 yra patvirtintos TIR procedūros, atliekamos naudojantis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, taikymo taisyklės. Taisyklių 7.4 punkte nurodyta, kad Pareiškėjas, pageidaujantis gauti leidimą naudotis TIR įgaliotojo siuntėjo statusu, prie prašymo turi pateikti informaciją apie Pareiškėjo arba asmens, atsakingo už Pareiškėjo muitinės klausimus, kursų, susijusių su TIR konvencijos taikymu, baigimą.

Asmenims, baigusiems kursus, „LINAVOS“ mokymo centras išduos pažymėjimus.

Kursų metu bus galima užduoti klausimus, į kuriuos atsakymus gausite tiesiogiai.

 

Mokymo kursų pradžia: 9 val.
Mokymo kursų trukmė: 3 val.
Vieta: dalyvio darbo vietoje, namuose ar kitose vietose, kur yra interneto ryšys.
Lektorius: muitinės formalumų ekspertas G.Pupalaigis.
Dalyvio mokestis: 200 Eur (0 PVM tarifas)

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į mokymus tel. +370 5 2740097, +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt. Prašome būtinai nurodyti savo el. pašto adresą. Prisijungimą prie tiesioginės transliacijos atsiųsime dieną prieš seminarą.

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

Seminaro klausytojai įgis tvirtas teorines ir praktines žinias apie TIR sistemos bei muitinės procedūrų taikymą Lietuvoje ir pasaulyje, TIR knygelės pildymą bei TIR sistemos privalumus vežėjams.

Pagrindinės temos:

 • Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys muitinės procedūras;
 • Muitinės procedūros ir sankcionuoti veiksmai, apribojimai;
 • Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis, sąvokos;
 • TIR sistemos taikymas pasaulyje, principai;
 • Muitinės tranzitas ir vykdymo tvarka;
 • Reikalavimai kelių transporto priemonėms bei techninės sąlygos;
 • Tarptautinė garantijų grandinė;
 • TIR knygelė – tipai ir jų ypatumai;
 • Muitinės kontrolės priemonių pripažinimas;
 • Patekimo į TIR sistemą kontrolė;
 • Krovinių gabenimo su TIR knygele tvarka;
 • ТIR knygelės pildymas;
 • Draudimas ir apribojimai naudojantis supaprastinta krovinių ar prekių gabenimo tvarka, spec. žymos;

Seminaro trukmė: 3 val.
Lektorius: muitinės formalumų ekspertas G.Pupalaigis.
Dalyvio mokestis: 25 Eur (0 PVM tarifas).

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į seminarą tel. +370 5 2740097, +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt

Ekspedicijos vadybininko kursai

Ekspedicijos vadybininko kursai

Vienos dienos intensyvus profesinis seminaras, skirtas pradedantiesiems ir pažengusiems ekspedicijos vadybos specialistams. Klausytojai įgis svarbiausias ir naudingiausias teorines žinias bei ekspedicijos vadybos įgūdžius, kuriuos įtvirtins praktinėmis užduotimis.

Pagrindinės temos:

 • Ekspedicijos vadybininko psichologinis portretas, darbo užduotys, pagrindinės sąvokos ir terminologija.
 • Transporto priemonių aprašymas: trumpa apžvalga, tikrieji ir skaičiuojamieji krovumo parametrai, jų palyginimas, tinkamos transporto priemonės parinkimas. Praktinė užduotis.
 • Ekspeditoriaus dokumentacija: pervežimo sutartis, CMR važtaraštis ir kiti krovinį lydintis dokumentai. Daliniai kroviniai: pagrindinės sąvokos, kainodara, agentai (partneriai). Praktinė užduotis.
 • Logistika: pagrindinės sąvokos (logistikos grandis, 3 PL pervežimai, šiuolaikinių naujovių apžvalga).
 • Sandėliai: pagrindiniai tipai, charakteristikos, tinkamo sandėlio parinkimo kriterijai. Incoterms sąlygos: apibrėžimas, trumpa apžvalga. Praktinė užduotis.
 • CMR konvencija: apžvalga, taikymo sritis, aktualijos (pretenzijų pateikimo terminai, krovinio pristatymo terminai ir pan.).
 • Krovinių draudimas: CMR draudimas, krovinio draudimas, ekspeditoriaus atsakomybės draudimas.
 • Muitinės procedūros: apžvalga, ypatumai ir apribojimai.

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į seminarą tel. +370 5 2740097, +370 611 24413 arba el. paštu mc@linava.lt

Seminaras „Vairuotojų vairavimo, darbo ir poilsio režimas (AETR)“

Seminaras „Vairuotojų vairavimo, darbo ir poilsio režimas (AETR)“

 • Darbą ir poilsį reglamentuojančių dokumentų taikymo sritys;
 • išimtys taikomos tam tikroms transporto priemonėms;
 • vairuotojų vairavimo trukmės;
 • pertraukos;
 • kasdienio poilsio taikymas;
 • kassavaitinio poilsio taikymas;
 • specialių sąlygų taikymas;
 • darbo ir poilsio laiko ypatumai Lietuvos Respublikoje;
 • darbo ir poilsio laiko ypatumų taikymo išimtys;
 • kontrolės įrenginiai ir jų naudojimas;reikalavimai analoginiams tachografams;
 • registracijos lapai;
 • analoginio tachografo gedimai;
 • skaitmeninio tachografo galimybės;
 • skaitmeninio tachografo kortelės;
 • duomenų saugojimas ir pateikimas;
 • sankcijos už darbo ir poilsio režimo nesilaikymą.

Mokymo kursų trukmė: 3 val.
Lektorius: V.Kazlauskas.
Dalyvio mokestis: 90 Eur (0 PVM tarifas).

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į mokymus el. paštu mc@linava.lt, tel.  +370 611 24413, +370 5 2740097.

Transporto vadybininkų mokymo kursai

Transporto vadybininkų mokymo kursai

Transporto vadybininkų profesinio rengimo kursai rengia licencijuotus krovinių ir keleivių vežimo įmonių specialistus, atitinkančius Europos Bendrijos reglamento Nr. Nr. 1071/2009 3 kvalifikacijos reikalavimus. Išklausytas mokymo kursas suteikia teisę laikyti profesinės kompetencijos egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje krovinių ir (ar) keleivių vežimo kelių transportu profesinės kompetencijos pažymėjimui gauti.

Pagrindinės temos:

Pagrindinė kursų dalis:

 • Lietuvos Respublikos civilinio ir darbo kodekso nuostatos.
 • Reikalavimai akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, ūkinėms bendrijoms.
 • Rinkodaros, buhalterinės apskaitos ir ekonomikos pagrindai, įskaitant finansinius rodiklius, kuriuos egzamino metu reikia apskaičiuoti.
 • Mokestiniai reikalavimai ūkio subjektams (pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojų pajamų mokestis, socialinis draudimas).
 • Įmonių bankroto įstatymo nuostatos.
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių kategorijoms ir minimaliam vairuotojų amžiui.
 • Reikalavimai, susiję su vairuotojų sveikatos patikrinimo periodiškumui.
 • Reikalavimai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijoms ir klasėms pagal konstrukciją.
 • Reikalavimai, susiję su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimu, registravimu, privalomąja technine apžiūra ir kt. Kurso metu atliekami praktiniai skaičiavimai pagal pateiktas sąlygas.

Krovinių vežimas vidaus maršrutais:

 • Kelių transporto kodekso, veiklos licencijavimo nuostatos.
 • Reikalavimai dėl maksimaliai leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės nuostatos.
 • Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo reikalavimai.
 • Gyvūnų vežimo reikalavimai.
 • Mokestiniai reikalavimai (mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, kelių naudotojo vinjetės mokestis).
 • Reikalavimai pradinei ir periodinei vairuotojų profesinei kvalifikacijai.

Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais:

 • Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu reikalavimai.
 • Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatos.
 • Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatos.
 • Muitinės procedūros.
 • Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų (ETMK) vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis naudojimo ir išdavimo reikalavimai.
 • Sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms nuostatos.
 • Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo reikalavimai.
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) nuostatos.
 • Pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimai, vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) techniniais priedais.
 • Vairuotojų darbo, vairavimo ir poilsio režimo bei apskaitos vedimo reikalavimai pagal Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), reglamentą (EB) Nr. 561/2006, (ES) Nr. 165/2014 ir kt.

Keleivių vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais:

 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo autobusais vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais organizavimą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių vežimo įkainių nustatymo ir taikymo tvarką, vežimo metu privalomus turėti dokumentus.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys keleivių ir bagažo, gyvūnų vežimą autobusais;
 • Reikalavimai, reglamentuojantys leidimų vežti keleivius reguliariojo susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimą pagal maršrutų rūšis.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų stočių veiklą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų vairuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, šios apskaitos prietaisų naudojimą ir dokumentų tvarkymą.
 • Reikalavimai, reglamentuojantys autobusų apipavidalinimą.
 • Reikalavimai vežėjams ir ekipažams, jų pareigos, teisės ir atsakomybė.

Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais:

 • Atstovaujamo asmens skundo dėl atlyginimo už keleivių sužalojimą arba jų bagažo sugadinimą vežimo metu įvykus avarijai arba dėl atlyginimo už vėlavimą analizė ir tokio skundo poveikis sutartinei atsakomybei;
 • Taisyklių, reglamentuojančių viešojo bei privataus keleivių gabenimo bilietų kainas ir įkainių nustatymą, taikymas.
 • Taisyklių, reglamentuojančių sąskaitos faktūros išrašymą už keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas, taikymas.
 • Keleivių gabenimo kelių transportu rinkos organizavimo taisyklės.
 • Taisyklės, taikomos pradedant teikti keleivių gabenimo kelių transportu paslaugas ir transporto planams parengti.
 • Valstybių narių kelių tinklas.

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Kreipkitės į mus detalesnės informacijos ir registruokitės į kursus tel. +37061124413, +37052740097 arba el. paštu mc@linava.lt.